Kies Voor Vrijheid

Foundation of Dreams komt uit Curaçao, een land waar wij veel van kunnen leren. Daar is een vrijheid van denken en van sociale omgang. Het klimaat geeft energie en ook heel veel passie.

Waar zijn hier de echte pioniers? Nederland is zo zoetjes aan veranderd in een ambtenarenlandschap, gebukt onder veel veiligheidsmaatregelen en controle. Hier zijn wij ons verloren. Maar waren wij niet oorspronkelijk een land van pioniers? Wij komen daarom ook het beste tot ons recht als wij vrij zijn.

Er moet dus een hoop veranderen in de Tweede Kamer.

 

Daarom hebben we een tien-punten-programma,

want ‘wie tot tien kan tellen, kan de economie versnellen’.

 

10-punten-plan

  1. ontmanteling van de EU
  2. respect: houd ruimte tussen jou en de ander
  3. onderwijs- en zorgvernieuwing voor talentontwikkeling
  4. liefde: houd van je medemens
  5. verbod op wapenhandel
  6. vertrouwen: geef nooit op
  7. hervorming van het gevangeniswezen
  8. verantwoordelijkheid: doe wat je moet doen
  9. referendum onafhankelijkheid Antillen
  10. doorzettingsvermogen: geloof in het onmogelijke

Wij zien onszelf als pioniers. Structuur en regels zijn voor ons een echte speelruimte waarin risico nemen een sport is. Ondernemen is een liefde die nooit verloren gaat. Zo vinden baanbrekers als wij hun focus en functioneren wij optimaal.

 

Regeldrang

Helaas gaan in Nederland nog altijd veel pioniers gebukt onder de regeldrang van de overheid. Dat kan zelfs tot depressies leiden bij iedereen met een goed idee die wordt geremd.

 

Rol allochtonen

Hoe leg je dit aan onze allochtonen uit die misschien ook een goede visie hebben om de maatschappij beter te maken. Wij zien ze juist als pioniers omdat ze van zover zijn gekomen om die overtocht te maken naar Nederland. Zij hebben geld en tijd nodig om hun ideeën vorm te geven. Ze kunnen alleen een bijdrage leveren als ze niet gebukt gaan onder onze bureaucratische regeldrang.

 

Come together

Lidmaatschap

CV